Translate

fredag 6. februar 2015

DARK MOUNTAIN

In forty years nature has not done well.
We won many short term victories...
So we win these victories,
but we are losing the battle.
There is no question.
It´s going downhill
and it´s going downhill,
in my mind,
much too fast."

   - Petter Mathisen

DARK MOUNTAIN er en hybrid mellom film og scenekunst og hadde premiere 12 februar 2016  kl 19.00, på Galleri Vanntårnet på Nesodden. Prosjektet utgjør siste verk i vår Krisetrilogi, med STILL IN SILENCE og BIOS som de første.

I DARK MOUNTAIN forsøker vi å sette den personlige historien om individuell krise opp mot den økologiske kollapsen som er i ferd med å utfolde seg. Hva gjør denne mørke kunnskapen med menneskenes eksistensgrunnlag og fortellingene vi lager om oss selv?

En mor blir fortsatt dement, en sårhet man bærer på blir ikke plutselig borte, kjærligheten blir ikke mindre komplisert. Likevel skal vi forholde oss til alt dette trivielle i våre liv, mens verden slik vi kjenner den er i ferd med å forsvinne. Hvordan makter vi?
Utganspunktet for forestillingen er Nina Ossavy´s manus SE og VEIEN TILBAKE og intervjuer av folk knyttet til nettverket : Dark Mountain Project.  

I juni 2014 ble Ossavy&Kolbenstvedt intervjuet av professor i Art and Sustainibility, Sacha Kagan, ved universitetet i Lueneburg. Han forsker på kunstnere som forholder seg til klima og øko-spørsmål i sin kunst og ønsket å snakke med oss om vårt arbeid med krisetrilogien og CAN(Concerned Artists Norway). Som en respons på vårt forsøk på å knytte scenekunsten inn i en  økopolitisk ramme,  fortalte Kagan om The Dark Mountain Project.

"The Dark Mountain Project is a network of writers, artists and thinkers who have stopped believing the stories our civilisation tells itself. We see that the world is entering an age of ecological collapse, material contraction and social and political unravelling, and we want our cultural responses to reflect this reality rather than denying it."

Til DARK MOUNTAIN vil vi både intervjue utvalgte mennesker fra nettverket Kagan introduserte oss for og bruke allerede eksisterende intervjuer, som med nylig døde Petter Mathisen, forfatter og zenprest. Aktuelle intervjuobjekter er grunnleggerne av The Dark Mountain Project, men også andre, som Jan van Boeckl, psykolog Carolyn Baker og filosof David Abram (Arne Næss Chair 2014/15).


"The question we must each ask ourselves,
I think, is this:
If we acknowledge that our systems
and hence our civilization
cannot be reformed
or saved?,
what can we do now that will
make a real difference,
for the future,
in our communities
and for those we love?
 
The insanely rational answer to this question, I think, is
(a) probably nothing, and
(b) it´s too early to know."

  - Carolyn Baker


 "At de begikk grov vold mot opphavet sitt,
som en annen Ødipus i en gresk tragedie,
at de selv skapte sulten og ødeleggelsen
på planeten var dem helt fremmed.
Det skjedde liksom et annet sted,
i en helt annen leir. De visste det,
men visste det ikke."

-       Erland KiøsterudFor Ossavy&Kolbenstvedt har en integrert del av det kunstneriske arbeidet med Krisetrilogien også vært: å skape nettverket CAN (Concerned Artists Norway), å tilrettelegge for samtaler, å lage aksjoner, å skrive for aviser, å mase på kommunestyrer og Mattilsynet, å begynne med birøkting.

Medvirkende: Henning Farner, Sabina Jacobsson, Alma Ossavy Kolbenstvedt, Iben Ossavy Kolbenstvedt, Marius Kolbensvedt,  Ida Marie Kulsrud, Thorkil Evan Nielsen, Elvis Medic,  Kari Onstad, Nina Ossavy,  Sara Serrano , Julie Winge, Fanny Wadman, Stein Winge

Forestillingen er co-produsert av Nesodden Kunstforening.Prosjektet er i ulike faser støttet av Bergmanngårdene, Dramatikkens Hus, Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, FFUK og NFI.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar